قوانین سایت

مقدمه:

ثبت نام در سایت صنف یاب و استفاده از آن، به معنی توافق کامل شما با شرایط و ضوابط این سند و همچنین سند پیمان حریم شخصی کاربران تلقی می‌شود.


تغییرات در این قوانین:

ممکن است ما تغییراتی در شرایط استفاده از سایت بدهیم. شما می‌توانید در هر زمان با مراجعه به این صفحه از تغییرات ایجاد شده مطلع شوید.


قوانین سایت:

شما برای استفاده از وب سایت این قوانین را پذیرفته اید: